GeolinQ
Spatial Data Management

Views and Unions

Gegevens uit externe databronnen, zoals bijvoorbeeld de basisregistraties BAG of BRK of een geïmporteerde Shape file, sluiten niet altijd aan de gegevensbehoefte van de eindgebruiker. Om in de gegevensbehoefte van de eindgebruiker te voorzien moeten attributen worden weggelaten of juist worden gekoppeld met attributen uit andere datasets.

Views

Met de configureerbare views in GeolinQ kunnen nieuwe klasse definities en datasets worden gegenereerd en worden gekoppeld aan bestaande datasets. De functionaliteit van de views in GeolinQ is zo krachtig dat voor de gemeentelijke markt de beschikbare basisregistraties door middel van views zijn samengevoegd tot het RSGB. GeolinQ beschikt over wizards waarmee de views en de klasse definities snel en efficiënt geconfigureerd kunnen worden op basis van bestaande administratieve en feature datasets.